Archiwum - Konferencje 2013

 

KONFERENCJE ORGANIZOWANIE PRZEZ PTTŻ (LUB PRZY WSPÓŁUDZIALE PTTŻ)

 

Organizator

 

Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Małopolski

 

XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN: Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu

 

02-03 lipca 2013, Kraków

http://sesjapan.ur.krakow.pl/

Organizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sekcja Młodej Kadry Naukowej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

XVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ – II Sesja Międzynarodowa

„Quo vadis alimentum,”

14-16 maja 2013 r., Puszczykowo, k. Poznania

 

INNE KONFERENCJE ZWIĄZANE Z ŻYWNOŚCIĄ

Międzynarodowa Konferencja Jubileuszowa: Nauka w żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania

28-29.06.2013, Warszawa

http://wnzck.sggw.pl/2013/04/29/miedzynarodowa-konferencja-jubileuszowa/

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”

15-17.10.2013, Zakopane

www.cobrabid.pl

8th CIGR International Technical Symposium, Advanced Food Processing and Quality Management, 1st International Congress on Contemporary Food Science and Engineering,

03-07.11.2013, Guangzhou, China

http://www2.scut.edu.cn/CIGR2013/

 WineHealth 2013 International Wine and Health Conference

18-20.07.2013, Sydney, Australia

http://www.winehealth.com.au/registration.php

2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems

12-15.11.2013, Bologna, Italy

http://www.effostconference.com/

6thInternational Symposium on Recent Advances in Food Analysis

05-08.11.2013, Prague, Czech Republic

http://www.rafa2013.eu/

5thCentral European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2013

08-11.11.2013, Kraków, Poland

http://eurobiotech.krakow.pl/gb/d-20/welcome.html

7thWorld Congress onPolyphenols Applications: ISANH Polyphenols 2013

06-07.06.2013,Bonn, Germany

www.polyphenols-site.com

ICC Conference 2013 in Association with the 63rdAustralian Cereal Chemistry Conference

25-28.08.2013, Perth, Australia

http://www.icc.or.at/events/icc_conference_2013

 

Food Structure and Functionality Conference

23-26.06.2013, Stare Jablonki, Poland

http://foodstructure2013.pan.olsztyn.pl/

VI International Conference on Polyphenols and Health

16-19.10.2013, Buenos Aires, Argentina

http://www.oxyclubcalifornia.org/ICPH6/index.php

7th International Congress: Pigments in food PIF 2013

18-21.06.2013, Novara, Italy

http://pif2013.org/

59thInternational Congress of Meat Science and Technology""The Power of Meat in 21stCentury"

18 – 23.08. 2013 Izmir - Turcja

http://www.icomst2013.org/t/index.php/home

II konferencja w ramach cyklu „Mity i rzeczywistość w XXI wieku”, pn. „Żywność genetycznie modyfikowana 2013”

20-21.06.2013, Warszawa

www.gmo2013-mityirzeczywistosc.com