Z niezwykłą radością i dumą informujemy, że Pani prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Prezez PTTŻ w latach 2007-2012, otrzymała tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Link do relacji

D K Krajewska