W dniu 26 listopada 2019 Zarząd Główny PTTŻ powołał Sekcję Analizy i Oceny Żywności, która będzie działać przy Oddziale Łódzkim PTTŻ.