Wyróżnienia z okazji 25-lecia PTTŻ


Za znaczący wkład w rozwój PTTŻ Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 21 kwietnia 2015 roku 18 osób i 4 firmy wyróżniono medalami, a 19 dyplomami 25-lecia PTTŻ. Wyróżnienia wręczano w Lublinie 25 czerwca 2015 roku podczas XLII Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Żywności PAN, gdzie obchodzono Jubileusz 25-lecia PTTŻ.

 

Medalem 25-lecia PTTŻ zostali wyróżnieni:

Prof. dr hab. dr h.c. Nina Baryłko–Pikielna

Prof. dr hab. Janusz Czapski

Prof. dr hab. Grażyna Jaworska

Prof. dr hab. Agnieszka Kita

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Prof. dr hab. Bogusław Król

Prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Prof. dr hab. dr h.c. multi Wacław Leszczyński

Prof. dr hab. dr h.c. Mieczysław Pałasiński

Prof. dr hab. dr h.c. multi Antoni Rutkowski

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora

Prof. dr hab. Krzysztof Surówka

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz

Prof. dr hab. Jadwiga Wilska-Jeszka

Prof. dr hab. Dorota Witrowa–Rajchert

Dr hab. inż. Małgorzata Wroniak

Prof. dr hab. Ladislaw Staruch        

 

Firma BUNGE POLSKA Sp. z o.o.

Zakłady Tłuszczowe BIELMAR Sp. z o.o.

Firma HORTIMEX PLUS sp. z o.o. K.

TCHIBO-Warszawa Sp. z o.o.

Dyplomem 25-lecia PTTŻ zostali wyróżnieni:

Prof. dr hab. Barbara Baraniak

Prof. dr hab. Piotr Bykowski

Prof. dr hab. Roman Grzybowski

Dr Karol Krajewski

Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz

Prof. dr hab. Katarzyna Majewska

Dr hab. Jan Kłobukowski

Prof. dr hab. Lucjan Krala

Dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak

Mgr Maria Małuszyńska

Prof. dr hab. Stanisław Mleko

Mgr Ewa Mrówka

Prof. Katsuyoshi Nishinari

Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka

Prof. dr hab. Teresa Skrabka-Błotnicka

Prof. dr hab. Zdzisław Edmund Sikorski

Prof. dr hab. Teresa Smolińska

Prof. dr hab. Barbara Szteke     

Prof. dr hab. Maria Wojtatowicz 

http://pttz.org/images/Medal.jpgMedal

http://pttz.org/images/Dyplom.jpg

 

 

Dyplom

 

 

Podczas XII Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku, która odbyła się 22 września 2016r. w Krakowie, na mocy decyzji Zarządu Głównego PTTŻ z dnia 11 kwietnia 2016r., medalem 25-lecia PTTŻ zostali wyróżnieni:

Prof. dr hab. Edward Pospiech

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska