Wydarzenia

 

Zarząd Główny PTTŻ ogłosza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o żywności w roku 2015. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie. 

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 15 maja 2016r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę doktorską


Zarząd Główny PTTŻ ogłasza konkurs na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość w roku 2015. Prace będą oceniane osobno w dwóch kategoriach: oryginalna prace twórcza i praca przeglądowa.

Propozycje prac do wyróżnienia z poszczególnych Oddziałów prosimy przesłać do sekretariatu do 15 czerwca 2016r.