statuetka

W konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską
z zakresu nauk o żywności obronioną w 2018 r. wyróżniono pracę pt. 
Ocena zdolności grzybów pleśniowych Galactomyces geotrichum do syntezy związków bioaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem polienowych kwasów tłuszczowych”, której autorką jest dr inż. Anna Grygier, promotorem dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), a promotorem pomocnicznym dr inż. Kamila Myszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz
z wręczeniem statuetki odbyło się  3 lipca 2019 r.
w Łodzi podczas XLIV Konferencji Komitetu Nauk
o Żywności i Żywieniu PAN "Nauka, technologia
i innowacje w żywności i żywieniu".

  Anna Grygier 2019 1

  

Więcej o konkursie